Tweerichtingsfietspad Rennessingel op ring van Leuven fietsklaar

Rennessingel
Vanaf vandaag, vrijdag 17 september, kan er op het tweerichtingsfietspad aan de Rennessingel op de Leuvense ring gefietst worden. Het gescheiden dubbelrichtingsfietspad met veilige oversteekplaatsen loopt van aan de Brusselse poort tot aan de campus Gasthuisberg van UZ Leuven en het Lemmensinstituut. "De heraanleg van dit stukje ring zorgt ervoor dat iedereen in alle veiligheid en comfort met de fiets of te voet langsheen de Rennessingel verder kan”, duidt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld). Het kruispunt is een heikel punt, met twee dodelijke fietsongevallen in de laatste tien jaar.

De Vlaamse regering investeerde 1,6 miljoen euro in het nieuwe tweerichtingsfietspad met ruimer voetpad dat langs de Rennessingel en de Brusselsesteenweg ligt, gescheiden van de rijweg. Niet alleen het fietspad langs de singel zelf, ook het fietspad langs de bypass van de Brusselsesteenweg naar de singel is fysiek gescheiden van de rijweg. Er is ter hoogte van de verbinding met de Brusselse Poort en de ring een veilige fietsoversteek gemaakt, wat verder af van de ring, waardoor fietsers zichtbaarder zijn voor aankomende bestuurders vanuit de Brusselsesteenweg (N2). Deze verbindingsweg heeft nu ook een breder voetpad, een aangepaste fiets- en voetgangersoversteekplaats en een aanliggend verhoogd tweerichtingsfietspad. Ook de trappen naar het Lemmensinstituut aan de kant van de Brusselsesteenweg zijn mee aangepast tijdens de werken aan het talud. Tenslotte kreeg een deel van de buitenring en de oprit van de Brusselsesteenweg een nieuwe laag asfalt en markeringen.

Techniek aanleg keermuur vergelijkbaar met fietspad Lüdenscheidsingel

Om de gescheiden fietspaden te kunnen aanleggen, was er extra ruimte nodig en werd een stuk van de schuine helling van het dertien meter hoge talud langs de Rennessingel afgegraven. De aannemer heeft de nieuwe keermuur langs het fietspad stevig verankerd. Daarbij werd dezelfde speciale 'vernageltechniek' gebruikt als bij het verzonken dubbelrichtingsfietspad Lüdenscheidsingel dat in november 2020 voor Leuvenaars geopend werd en waarbij ook grote wapeningsstaven in het talud geboord werden. Die techniek wordt toegepast om verschuivingen, bijvoorbeeld bij regenweer, te voorkomen.

Nadien volgt een laag spuitbeton en worden de stappen herhaald tot de gewenste hoogte van de keermuur. De hele zomer lang is er door de aannemer verder gewerkt aan de keermuur. Als laatste afwerking werd handmatig een nieuwe wand van 195m lang met 43.000 kasseien opgebouwd die varieert tussen de 1 en 5 meter hoog. Het talud boven de kasseien muur heeft geen plaats meer voor nieuwe aanplantingen zoals eerder vermeld, maar Wegen en Verkeer voert in het najaar wel de boscompensatie uit die afgesproken werd met stad Leuven en het agentschap Natuur en Bos (ANB).

Rennessingel in cijfers

Zeven maanden lang en met 10.350 uren arbeid in totaal is er stevig doorgewerkt voor de aanleg van het tweerichtingsfietspad aan de Rennessingel en Brusselsepoort. We zetten een aantal cijfers op een rij: 

  • 195 meter lange keermuur tussen 1 en 5 meter hoog

  • 54 veiligheidsstootbanden om fietsers te scheiden van de singel

  • 230 lange ‘nagels’, wapeningsstaven tussen de 4 à 6 meter die de 195 meter lange keermuur stevig bij elkaar houden

  • 230 kubieke meter spuitbeton werd gebruikt om de keermuur na de bevestiging met wapeningsstaven te stabiliseren

  • 43.000 kasseien vormen de afwerking van de keermuur en zijn kassei per kassei handmatig opgebouwd

  • 2410 vierkante meter boscompensatie in Oud-Heverlee met inheemse soorten ter compensatie van de rooiwerken aan de Rennessingel

Lees meer over