Linter stelt taxi’s in 2021 volledige vrij van retributie en belasting

Geen belastingen voor taxibedrijven in Linter
Individueel bezoldigd personenvervoer- taxi’s zeg maar - is onderworpen aan verplichte gemeentelijke retributies en belastingen. De gemeente is verplicht deze jaarlijks te innen. De gemeente Linter wil die voor 2021 niet heffen.

De gemeente Linter heeft twee taxibedrijven gevestigd op haar grondgebied. Tijdens de periode van de noodmaatregelen voor de bestrijding van COVID-19 was de sector van het individueel bezoldigd personenvervoer echter grotendeels inactief en heeft die daardoor maar beperkte inkomsten kunnen verwerven. Het decreet van 17 juli 2020 over tijdelijke noodmaatregelen naar aanleiding van de coronacrisis geeft de gemeente de mogelijkheid om een volledige of gedeeltelijk kwijtschelding of teruggave van die retributie of belasting toe te staan.

Linter verleent volledige vrijstelling of terugbetaling van de retributie of belasting. De vrijstelling of teruggave zal door de gemeentelijke diensten automatisch worden toegekend aan de vergunninghouders.

Lees meer over