BVBA achter Mexicaans restaurant Vera Cruz failliet verklaard

Restaurant Vera Cruz
Het voormalige Mexicaanse restaurant Vera Cruz langs de Kolonel Begaultlaan in Wilsele is nu helemaal ten dode opgeschreven. Voor een van de BVBA’s achter de vennootschap is sinds sinds vorige week het faillissement geopend.

De ondernemingsrechtbank van Leuven heeft het faillissement geopend van BVBA Pancho’s, met maatschappelijke zetel in Halen. Het is een van de vennootschappen achter het restaurant, dat na gerechtelijk bevel de deuren moest sluiten. Het restaurant bestond 27 jaar langs de Vaart naast de Manhattan Studio’s. De uitbaters hekelden de gang van zaken omdat ze vroegtijdig uit het Marie Thumasgebouw moesten, terwijl de geplande renovatiewerken van de voormalige conservenfabriek nog even op zich laten wachten. “Desondanks besliste het vredegerecht in Leuven er anders over. De huurovereenkomst, die 27 jaar van een stilzwijgende vernieuwing genoot, werd niet verlengd en men beval tot onmiddellijke uitzetting”, klonk het zuur bij de uitbaters. Door het faillissement lijkt er geen vervolg meer te komen aan de Mexicaanse eetgelegenheid. Marc Dewael is aangesteld als curator. 

Lees meer over