Omdat de buizerd ook in onze regio leeft, lees je dit artikel best eens

buizerd
De Buizerd doet het goed tegenwoordig. In Vlaanderen, maar ook In onze streek. Het is geen veeleisende vogel. Een klein bosje volstaat en ook op gebied van zijn dieet is de vogel niet kieskeurig. Buizerd-vriend Johan De Meirsman uit Haacht heeft dan ook alle reden om lopers, wandelaars en fietsers te sensibiliseren voor zijn aanwezigheid.

Luister naar de buizerd als hij je aanspreekt!

 
Die tijd van het jaar dat je spectaculaire berichten – al dan niet wat aangedikt - hoort of leest over agressieve' roofvogels komt er weer aan. De afgelopen jaren zijn voorbeelden hiervan zeker geen zeldzame voorvallen gebleken.

"Deze vogels, meestal buizerds, gaan echter niet zomaar tot de aanval over", vertelt Johan De Meirsman. "Ga er gerust van uit dat er verscheidene paartjes broedende buizerds aanwezig zijn in je buurt. Hun territoria worden vaak doorsneden met wandel- en fietspaden voor de recreërende mens. Normaal gesproken gaan roofvogels liefst van al de mens vermijden en gedogen. Maar er is elk jaar die korte periode dat hun jongen op uitvliegen staan of net het nest verlaten hebben. Dan zijn ze wat meer prikkelbaar dan anders." 

 
Alvorens tot de aanval over te gaan, zal de roofvogel je ‘aanspreken‘ op het feit dat je zijn territorium binnengaat. "Dat zijn die momenten dat je een buizerd veelvuldig hoort ‘miauwend’ roepen", gaat hij verder. "De jogger die oordopjes in heeft om naar haar/zijn favoriete loopmuziek te luisteren en de initiële waarschuwingen van de vogel niet eens kan horen is zich van geen kwaad bewust. Het zijn ook meestal net joggers die het ‘slachtoffer’ worden. Hun snelheid van voortbewegen komt bij de Buizerd nu eenmaal dreigender over dan deze van wandelaars of fietsers."

 
Wie niet horen wil...

 
Het negeren of missen van deze waarschuwingen kan er toe leiden dat een geïrriteerde buizerd enkele schijnaanvallen zal uitvoeren. "En mocht dat voor de vogel nog steeds niet het gewenste resultaat opleveren dan zal hij overgaan tot een corrigerende tik", aldus De Meirsman. "Dat kan leiden tot wat lichte verwondingen, vaak aan het achterhoofd. Dat doet geen deugd en een hoofdwonde bloedt meestal hevig."

 
De mens slaat dan op de vlucht met een sterk verhaal. "De vogel daarentegen is slechts aan zijn ouderlijke plicht tegemoet gekomen en heeft de indringer op een afstand kunnen houden", vertelt hij. "Eenmaal de jongen goed op weg zijn naar zelfstandigheid, worden de ouders weer wat rustiger. Meestal duurt dit een viertal weken."

 
Ogen op de rug

 
Niet dat je daarom het bos moet vermijden. "Ten eerste heeft niet elke buizerd het karakter om te gaan aanvallen", gaat hij verder. "Verder gebeurt het pas wanneer de jogger al heel dicht bij het bezette nest of de uitgevlogen jongen komt. De aanvallen gebeuren dus heel lokaal en alerte voorbijgangers nemen dan ook best de kans te baat er in een boogje omheen te wandelen."

Voor wie die optie niet heeft: draag een pet (met daarop eventueel twee ogen getekend of een bril gekneld) omgekeerd op je hoofd. "Een buizerd valt immers meestal langs achteren aan, maar als hij denkt dat je naar hem kijkt is hij minder agressief", aldus De Meirsman. "Alleen al hem doen twijfelen dat je hem aankijkt, is voldoende om hem af te schrikken."

 
Groepen zijn zelden het mikpunt van de buizerd. "Dan is de kans groot dat de overmacht hem te groot lijkt en dus zal hij het houden bij wat geroep." geeft hij nog mee.

 
Met armen zwaaien

En mocht de roofvogel toch plots naar je uithalen? "Panikeer dan niet", roept hij op. "Het lijkt misschien angstaanjagend om zo’n grote vogel op je te zien afkomen, maar meestal blijft het bij schijnaanvallen. Op dat moment is er nog maar één manier om de roofvogel te verjagen: beweeg met je armen boven je hoofd.  Als de roofvogel ziet dat je je verdedigt, zal dat hem afschrikken."

 
Documenteer je natuurobservaties

 
Bekijk dit voorjaarsfenomeen dus best vanuit het perspectief van een buizerd en hou respectvol rekening met hun instinct. "Je bent per slot van rekening te gast in hun leefgebied", besluit hij. "Heb je zelf dergelijke ontmoeting gehad met een buizerd? Geef dan je ‘waarneming’ wetenschappelijke waarde mee door ze in te voeren via het portaal van www.waarnemingen.be. Alle andere waarnemingen zijn er ook welkom. "
 

Lees meer over