Meer alcoholcontroles in oktober

politiecontrole
Het wordt in oktober opletten wanneer je met een glas teveel achter het stuur kruipt. In oktober controleren de lokale en federale politiediensten in de provincie Vlaams-Brabant namelijk extra op het rijden onder invloed. Bovendien zullen de ordehandhavers extra aandacht hebben voor chauffeurs van zware voertuigen en autocars en autobussen die leerlingen vervoeren. Bedoeling is het aantal verkeersslachtoffers te verminderen. “Alcohol speelt in de ongevallen een rol in één op de tien verkeersongevallen met lichamelijk letsel”, luidt het.

Voor 2020 werden in Vlaams-Brabant 262 ongevallen met lichamelijk letsel geregistreerd waarbij er alcohol in het spel was. Het totaal aantal verkeersongevallen met een lichamelijk letsel in Vlaams-Brabant in 2020 bedraagt 2.512, met andere woorden in één op de tien gevallen had de betrokkene te veel gedronken.

"Dit is bij één op de tien gevallen. Rijden onder invloed blijft dus nog steeds een niet te onderschatten verkeersveiligheidsprobleem", luidt het. 

Ook buschauffeurs onderwerpen aan test 

In oktober zullen de politiediensten ook de chauffeurs van zware voertuigen, en autocars en autobussen die leerlingen vervoeren, aan een controle onderwerpen. 

"Het aantal letselongevallen per afgelegde afstand is beduidend lager voor letselongevallen met vrachtwagens dan voor alle letselongevallen. Verkeersongevallen waarin zware voertuigen, zoals vrachtwagens of autocars en autobussen betrokken zijn, zijn echter veel ernstiger dan andere ongevallen. Voor professionele chauffeurs geldt bovendien een alcohollimiet van 0,2 promille, die strikter is dan de 0,5 promille voor de overige chauffeurs", zeggen de initiatiefnemers.  

Ook provinciegouverneur Jan Spooren vindt de actie een goede zaak. “Menselijk falen is een belangrijke oorzaak van ongevallen met vrachtwagens. Onoplettendheid, gebruik van gsm of tablet, vermoeidheid en het gedrag van andere weggebruikers spelen een grote rol in ongevallen met vrachtwagens, Maar we kunnen het niet genoeg herhalen, we moeten blijven inzetten op verkeersveiligheid.”

In 2020 stelden de politiediensten in Vlaams-Brabant 1.581 verkeersinbreuken vast bij zwaar vervoer, in 2019 waren er dat 1.838.  Dit betreft overtredingen op het vlak van goederenvervoer, het vervoer van personen en van de regelgeving over de tachograaf.

Lees meer over