Extra alcoholcontroles in september

Verkeersactie: de resultaten
De lokale en federale politiediensten zullen in september extra controleren op het rijden onder invloed in de provincie Vlaams-Brabant.Op die manier hopen de initiatiefnemers het aantal verkeersslachtoffers te doen dalen. Alcohol speelt in Vlaams-Brabant een rol bij één op de tien verkeersongevallen met lichamelijk letsel.

 “Ons verkeersveiligheidsbeleid is erop gericht de belangrijkste ongevalsoorzaken aan te pakken. Daarom worden in Vlaams-Brabant, in overleg en in samenwerking met de lokale en federale politiediensten, acties uitgevoerd die rijden onder invloed tegengaan”, zegt provinciegouverneur Jan Spooren.

Dat je met alcohol in het bloed minder snel reageert en je drang om grotere risico’s te nemen vergroot, is al langer geweten. “Bij een alcoholgehalte van 1,5 promille neemt het risico op een dodelijk ongeval maar liefst 200 keer toe. Alcohol vergroot niet alleen het ongevalsrisico, maar ook de ernst van ongevallen.”

Uit cijfers van de federale politie blijkt dat bij 10,4% van de verkeersongevallen met lichamelijk letsel, die zich in 2020 in Vlaams-Brabant voordeden, er sprake was van alcoholintoxicatie. “Controles op rijden onder invloed blijven nog steeds nodig om het doel van minder verkeersslachtoffers te bereiken”, besluit provinciegouverneur Jan Spooren.

Lees meer over