Opnieuw zomerschool in Lubbeek

zomerschool
Van 9 tot 20 augustus organiseert Lubbeek opnieuw een zomerschool. “’Na het succes van vorig jaar, zijn we nog meer overtuigd van het nut van een zomerschool. In de zomerschool wordt er gedurende twee weken intensief op maat van elk kind gewerkt. Zo kunnen leermoeilijkheden en leerachterstand aangepakt worden en kan er vooruitgang geboekt worden op Nederlands en rekenen”, legt schepen van Onderwijs An Wouters (N-VA) uit.

De lessen worden afgewisseld met STEM-activiteiten, workshops rond verhalen, een bezoek aan een zorgboerderij, sport, spel en zoveel meer. Net zoals vorig jaar zullen een 40-tal kinderen deelnemen, onder de enthousiaste begeleiding van acht leerkrachten en vier jobstudenten. De zomerschool gaat door in de school in Pellenberg.

Geen inschrijvingen voor buitenschoolse kinderopvang

De buitenschoolse kinderopvang zal volgend schooljaar opnieuw werken zonder voorafgaandelijke inschrijvingen. “Tijdens de coronacrisis waren we verplicht om te werken met voorinschrijvingen. Ouders hadden hiervoor begrip, al was het niet altijd gemakkelijk, zeker niet voor diegenen die geen telewerk konden doen of voor mensen tewerkgesteld in de zorgsector”, licht schepen Wouters toe. De administratie deed onderzoek of dit systeem volgend schooljaar kon aangehouden worden. Uit rondvraag op de schoolraad, de oudercomités en de infovergadering voor ouders op 16 juni is duidelijk naar voor gekomen dat ouders nood hebben aan flexibiliteit en dit zeer erg appreciëren. Het college van burgemeester en schepenen heeft dan ook beslist om de buitenschoolse kinderopvang vanaf september 2021 opnieuw te organiseren zonder voorafgaande inschrijvingen. Geïnteresseerden in de job van kinderbegeleider kunnen zich steeds melden. Er staat een vacature op www.lubbeek.be.

Prijs jaarabonnement busabonnement daalt fors

Vanaf september zal het voor- en naschoolse schoolbusvervoer naar de school in Binkom, Lubbeek en Pellenberg nog toegankelijker worden. Het tarief vermindert immers drastisch. Leerlingen van de lagere school betalen vanaf september 56 euro per jaar, daar waar het jaarabonnement nu 215 euro bedroeg. Voor kleuters blijft het busvervoer gratis. “Zo zullen nog meer gezinnen gebruik kunnen maken van het schoolbusvervoer. Dit schoolbusvervoer is een grote hulp voor kwetsbare gezinnen, die niet steeds over een auto beschikken”, aldus schepen Wouters.

Lees meer over