N-VA Leuven pleit voor afzonderlijke druktebarometers per winkelzone

Katrien Houtmeyers
Vanaf vandaag mogen ook niet-essentiële winkels weer de deuren openen, na één maand gesloten te moeten blijven. Om de drukte in het centrum weer te geven, heeft het stadsbestuur vandaag een druktebarometer gelanceerd. Zo kunnen bezoekers nakijken of het al dan niet een goed idee is om naar de winkelstraten af te zakken of het omwille van de drukte beter is nog even te wachten. Katrien Houtmeyers: “Wij zijn tevreden met dit initiatief, al denken wij dat het nog beter zou zijn om – zeker in de weekends en tijdens de traditionele eindejaarsperiode – te werken met één afzonderlijke druktebarometer per winkelzone (Mechelsestraat, Diestsestraat, Bondgenotenlaan,..), veeleer dan te werken met één enkele barometer voor het ganse winkelkerngebied, zoals nu het geval lijkt te zijn.”

Katrien Houtmeyers: “De handelaars verdienen het om maximaal ondersteund te worden in hun inspanningen om het winkelen veilig te laten verlopen. Dit betekent dat het winkelen niet alleen veilig moet georganiseerd worden in de winkels zélf, maar ook dat mensen zich veilig moeten kunnen verplaatsen in de winkelstraten. Dat laatste hebben de handelaars niet zelf in de hand, dus zijn we heel blij dat het stadsbestuur maatregelen heeft getroffen om ook dit in goede banen te leiden, onder meer met een druktebarometer waarop bezoekers kunnen zien hoe druk het is in het centrum van Leuven.”

“Om de drukte nog gerichter te kunnen monitoren stellen wij voor nog een stapje verder te gaan en te werken met meerdere druktebarometers, eentje per winkelzone. Zo kan het bijvoorbeeld op het ene moment erg druk zijn in de Bondgenotenlaan, maar minder druk in de Mechelsestraat. Als de centrale druktebarometer op dat ogenblik dan bijvoorbeeld rood zou kleuren, zou dit betekenen dat afgeraden wordt om nog naar het centrum te komen, terwijl niet alle winkelzones verzadigd zijn. Ook het omgekeerde is mogelijk. Zo is het niet ondenkbaar dat een winkelzone verzadigd is, maar de barometer toch niet rood kleurt. Dit kan je oplossen door te differentiëren en te werken met één afzonderlijke barometer per winkelzone. Wij denken hierbij aan drie zones: de Bondgenotenlaan, de Diestsestraat en de Mechelsestraat. Dit komt zowel de veiligheid ten goede als de handel. Een win-winsituatie dus.”

Lees meer over