Kinderdagverblijf DoRemy viert openingsfeest

11 september 2021 | 15u44 | Gepost door annpeeters
doremy

Sinds begin dit jaar heeft Zorg Leuven er een nieuw kinderdagverblijf bij. Vandaag organiseert kinderdagverblijf DoRemy een uitgesteld openingsfeest. Voorzitter Bieke Verlinden zet trots de deuren van het nieuwe kinderdagverblijf open.

“Goede kinderopvang is een recht van elk kind. De opening van DoRemy maakt me dan ook bijzonder trots. In deze prachtige locatie bieden we opnieuw zovele gezinnen een warme en liefdevolle opvangplek voor hun kindje”, zegt Bieke Verlinden, voorzitter van Zorg Leuven. Het nieuwe kinderdagverblijf startte sinds januari gefaseerd op om elk kind voldoende te laten wennen en zal tegen eind september op volle kracht werken en 50 opvangplaatsen aanbieden. Daarmee biedt Zorg Leuven mee een antwoord aan de hoge nood aan kinderopvang in Leuven. Het nieuwe kinderdagverblijf maakt ook deel uit van het masterplan kinderopvang dat de stad Leuven in 2015 lanceerde, om in totaal 120 plaatsen kinderopvang bij te maken.

Kind centraal
“In kinderdagverblijf DoRemy streven we naar een lage kindratio van één kinderbegeleider voor 6,5 kinderen. Door alle kinderbegeleiders te ontlasten van administratieve en logistieke taken kunnen zij volop inzetten op de geborgenheid en nabijheid voor alle kinderen”, stelt voorzitter Bieke Verlinden. “In alle kinderdagverblijven van Zorg Leuven bieden we kwaliteitsvolle kinderopvang en creëren we een opvoedingsmilieu met respect voor de eigenheid, afkomst en cultuur van de kinderen en hun ouders. Daarbij hechten we veel belang aan een open dialoog, tussen de ouders, de kinderbegeleiders en het multidisciplinair team in onze kinderdagverblijven. In onze pedagogische visie laten we ons leiden door de Reggio Emilia-pedagogiek van Loris Malaguzzi.”

Concreet zullen alle kinderbegeleiders van kinderdagverblijf DoRemy daarom ook altijd de beleving van het kind centraal stellen in alles wat ze doen. Het ritme van het kind geeft het tempo aan. In DoRemy werken de kinderbegeleiders daarom niet rond vaste thema’s, maar vertrekken ze vanuit de eigen interesses van de kinderen. Zo spreekt de moestuin van het buurtcomité van de Frederik Lintsstraat tot de verbeelding van veel peuters en daar spelen de kinderbegeleiders maar al te graag op in. De dag staat m.a.w. niet in het teken van hoe de kinderbegeleiders de kinderen kunnen bezighouden, maar wat de kinderen zelf bezig houdt.

Ook voor het slapengaan laten de begeleiders de kinderen zelf het ritme aangeven en zullen ze hen niet elke dag op vaste tijdstippen in bed leggen. Voor het middageten proberen de kinderbegeleiders de peuters te stimuleren in hun zelfstandigheid en laten ze hen zelf opscheppen van een buffet. Uiteraard waken de kinderbegeleiders er wel over dat ze een evenwichtige maaltijd samenstellen.

Intergenerationele zorgsite
Bovendien wordt de zorgsite in het centrum van de stad een plek waar de jongste én de oudste Leuvenaars elkaars buren worden. Op dezelfde locatie is immers ook het nieuwe Booghuys gebouwd, een innovatieve woonzorgformule voor personen met dementie. En de kindjes hebben zicht op de tuin en vleugels van woonzorgcentrum Edouard Remy. Studies tonen aan dat ouderen langer fysiek en mentaal gezond blijven wanneer er kinderen in de buurt zijn. Daarom wil Zorg Leuven, met het samenbrengen van het Booghuys, Edouard Remy en DoRemy op één site, zo veel mogelijk verbondenheid tussen de generaties laten ontstaan.

Duurzaam DoRemy
Zorg Leuven bouwde het nieuwe kinderdagverblijf DoRemy met zoveel mogelijk groene materialen en technieken. Daarnaast is DoRemy ook uitstekend geïsoleerd en stimuleert het duurzame mobiliteit in de buurt, bijvoorbeeld met een ondergrondse kus- en wegzone en een overdekte fietsenstalling waar ouders hun fietskar of buggy veilig kunnen parkeren. Ten slotte werd er op de zorgsite ook een gedeeld BEO-veld (boorgat – energieopslag) aangelegd voor de verwarming van woonzorgcentrum Booghuys en het nieuwe kinderdagverblijf DoRemy.

Lees meer over