Duidelijke kwaliteitscriteria voor HBO5-opleidingen Verpleegkunde

10 september 2021 | 15u39 | Gepost door annpeeters
Sint-Fransiscus verwelkomt 24 Indische verpleegkundigen
Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft een kwaliteitskader uitgewerkt voor de HBO5-opleidingen Verpleegkunde. Dat betekent dat er eindelijk structureel kwaliteitstoezicht komt. De Onderwijsinspectie kan voor het eerst in jaren grondige doorlichtingen organiseren in de scholen die HBO5-opleidingen Verpleegkunde organiseren. Zo moeten problematische situaties in de toekomst vermeden worden.

HBO5 Verpleegkunde is een driejarige en heel praktijkgerichte opleiding die zich situeert tussen het secundair onderwijs en de bacheloropleidingen. Tot nu toe viel HBO5 tussen verschillende stoelen. Het gaat om voortgezet onderwijs, maar wordt georganiseerd volgens de regels van het secundair onderwijs. Noch de inspectiediensten van het hoger onderwijs, noch de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) waren bevoegd om de opleiding door te lichten. Maar er was ook geen duidelijk kwaliteitskader dat de Onderwijsinspectie kon gebruiken om de opleiding te beoordelen. Zo komt het dat de HBO5-opleidingen Verpleegkunde al sinds 2009 niet meer grondig doorgelicht zijn. In zo’n vacuüm kunnen er makkelijker problemen ontstaan. Zo moest Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts vorig schooljaar 4 opleidingsprogramma’s met Indiase verpleegkundigen schorsen nadat er problemen rond de onderwijskwaliteit aan het licht kwamen.

De Vlaamse Regering heeft nu een kwaliteitskader met duidelijke criteria goedgekeurd voor de HBO5-opleidingen Verpleegkunde. Dat betekent dat er eindelijk structureel kwaliteitstoezicht komt. De Onderwijsinspectie kan de HBO5-opleidingen nu beoordelen op een wetenschappelijke en rechtvaardige basis, samen met externe deskundigen geselecteerd door de NVAO. Het kader is uitgewerkt in overleg met onder meer de betrokken scholen, de pedagogische begeleidingsdiensten, de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) en de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS). Er is onder meer aandacht voor de kwaliteit van het curriculum, de organisatie van een kwalitatieve stage, de leeromgeving voor de studenten en de feedbackmogelijkheden.

“Er zijn meer handen nodig aan het bed. De zorgsector schreeuwt om mensen, met verschillende profielen”, zegt Weyts. “We willen de HBO5-opleidingen absoluut behouden, want ze zijn laagdrempelig en ze spelen in op heel specifieke noden. Daarom zorgen we nu voor een stevige kwaliteitsbasis waar de HBO5-opleidingen op kunnen bouwen.”

Lees meer over