Banners in de buurt van fietsenstallingen moeten dieven een halt toeroepen

De banner met priemende ogen.
Om fietsdiefstallen in Leuven in te dijken heeft de politie in de buurt van fietsstallingen dertig banners geafficheerd. De spandoeken moeten ontradend werken en mensen aansporen verdachte gedragingen te melden.

Fietsdiefstal blijft een prioriteit voor de Leuvense politie en haar partners. Eén van de middelen die nu in de strijd wordt gegooid is ‘nudging’. Het betekent letterlijke ‘een zetje geven’. “ Door subtiele beïnvloeding wordt men onbewust naar het gewenste gedrag geleid”, legt politiewoordvoerder Mathieu Caudron uit. “Samen met de stad Leuven, KU Leuven, NMBS, UZ Gasthuisberg en UCLL werd deze actie vandaag afgetrapt. Om het concept ‘nudging’ in de praktijk te brengen zullen er in enkele grote fietsenstallingen banners worden opgehangen. Op deze banners staan ogen afgebeeld, in combinatie met de boodschap ‘samen oog voor fietsdiefstal’. Op deze manier willen we bezoekers van de fietsenstallingen het gevoel geven dat ze ‘gezien zijn’. Het is de bedoeling om mensen die er hun fiets stallen te motiveren om samen met de veiligheidsdiensten uit te kijken naar verdachte situaties en deze te melden”, stelt Caudron.

Bovendien hopen ze potentiële fietsdieven te ontraden om feiten te plegen, door hen de boodschap mee te geven dat ze in de gaten gehouden worden. Onder andere de NMBS, de KU Leuven en het UZ Gasthuisberg hebben een eigen bewakingsdienst. Vaak zijn ze al op het terrein aanwezig, in de nabijheid van hun fietsenstallingen en kunnen ze snel reageren op eventuele oproepen. “Om die reden worden de telefoonnummers van de respectievelijke diensten vermeld op de banners. Deze sensibiliseringscampagne vindt plaats in de maanden september en oktober, aangezien er dan traditioneel een stijging zichtbaar is in het aantal fietsdiefstallen.”

Lees meer over