Omwonenden willen geen hondenlosloopbos in Kampenhout

gwenny de vroe met hond
Vorig jaar deze periode maakte de Kampenhoutse schepen voor Dierenwelzijn, Gwenny De Vroe (Open Vld) zich sterk dat er weldra een hondenlosloopbos in de gemeente zou komen door 10.000 euro vrij te maken voor de inrichting ervan. Vandaag worden de plannen on hold gezet door een beroepsprocedure van omwonenden tegen de omgevingsvergunning voor het project. De hondenzone is voorzien naast de sporthal in het bos aan de Zeypestraat.
hondenlosloopbos

“Op de openbare weg is het in Kampenhout verboden om een hond zonder leiband te laten lopen. Vooral voor mensen die een kleine tuin hebben of die in een appartement wonen, is het vaak moeilijk om de hond vrijuit te laten lopen. De plannen voor het eerste hondenlosloopbos van Vlaanderen zouden daar verandering in brengen”, aldus de schepen. "Die worden nu gedwarsboomd door het beroep van enkele omwonenden tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 26 april 2021 om een omgevingsvergunning te verlenen voor het hondenlosloopbos."

De beroepsindieners en hun advocaten maken zich sterk dat er meerdere redenen zijn om de vergunning te weigeren. Een van de argumenten luidt dat de milieueffecten niet of niet afdoende onderzocht en gemotiveerd zouden zijn. Daarnaast menen de beroepsindieners dat ze met de komst van het hondenlosloopbos geluidshinder zullen ondervinden door de blaffende honden.

Voortrekker in het dossier Gwenny De Vroe betreurt deze beroepsprocedure: “Het hondenlosloopbos is één van de dossiers waarover ik de meeste positieve reacties ontvang. De mensen in Kampenhout snakken duidelijk naar een plaats waar ze hun geliefde viervoeters de vrijheid kunnen geven die ze verdienen. In een hondenlosloopbos kan dat op een verantwoorde manier. Daarbij wordt rekening gehouden met de effecten op de natuur en omgeving. Het doet me pijn aan het hart dat dit dossier nu on hold wordt gezet door dit beroep”, reageert de schepen voor Dierenwelzijn.

Lees meer over