Omwonenden protesteren tegen uitbreiding sportsite in Kampenhout

protest tegen hondenweide
De omwonenden van de sportsite in Kampenhout maakten van de geplande creatie van een nieuw hondenloopbos gebruik om hun grieven tegen de grootschalige uitbreiding van de sportsite, waarvan het hondenloopbos deel uitmaakt, kenbaar te maken.

Al verschillende jaren plant de gemeente Kampenhout een uitbreiding van de sportsite, gelegen tussen de Rood-Klooster wijk en de Zeypestraat. Evenveel jaren protesteren omwonenden van de sportsite tegen deze gevoelige uitbreiding die vooral niet alleen nieuwe voetbalaccomodatie maar ook nieuwe tennis- en padelterreinen met zich zou meebrengen. 

Vrees voor veel overlast op vlak van geluid, licht,veiligheid en verkeer leidde al in 2013 tot een petitie waarbij een 500-tal inwoners hun handtekening hebben gezet.  “De actuele sportsite beschikt al over een sporthal, een voetbalgebouw met kantine, tribune en 2  voetballterreinen, 4 tennisterreinen, meerdere petanque terreinen, staande wipstanden en een hondenschool en dat alles tussen twee woonzones in”, zo luidt het bij de afgevaardigden van het actiecomité, Etienne Broothaers, Mike Kempeneers, Paul Philips en Yves Van Looy.  “Dat brengt al de nodige overlast met zich mee, maar als buurt zijn we steeds heel meegaand geweest met alles wat daar georganiseerd wordt.  Maar door de nieuwe plannen van de uitgebreide sportsite zouden we nooit geen rust meer kennen. Een paar keer kermis per jaar? Geen probleem. Altijd kermis? Dat is niet leefbaar."

De recente plannen voor de realisatie van een hondenlosloopbos als onderdeel van deze plannen, leidde tot nieuw protest. “We hebben niets tegen honden, integendeel”, zo luidt het bij hen. “Ieder van ons heeft een hond in huis, maar een hondenweide inplannen in een uniek stukje bos, terwijl er zoveel andere mogelijke locaties zijn, daar kunnen we geen begrip voor hebben.”

De actievoerders verwijzen hierbij naar het bosje dat volgens het RUP dienst moet doen als buffer tussen de bestaande sportsite en het nog te ontginnen recreatiegebied. “Als dit bosje ontdaan wordt van zijn natuurlijke bodengewassen en kleine bomen om het als hondenweide te kunnen exploiteren, verdwijnt de bufferfunctie ervan en is het een fout tegen het RUP. Bovendien is dit een aanslag op de unieke biodiversiteit die dit eeuwenoude bosje biedt", zo luidt het.

In hun protest tegen deze realisatie haalden ze alvast een eerste slag thuis. “De acties van onze advocaat zorgden reeds voor een 120 dagen durende opschorting van de werken, die daarenboven al zonder vergunning van start waren gegaan”, verduidelijken ze. “In die periode moeten beide partijen worden gehoord, waarna de Bestendige Deputatie een beslissing moet nemen.”

De actievoerders plannen intussen nog verdere acties tegen de geplande uitbreidingen.

Lees meer over