“Omgeving E314 moet veiliger voor schoolgaande jeugd”

E314 Holsbeek
Vooruit Holsbeek heeft actie gevoerd aan afrittencomplex 21, aan de E314 in Holsbeek. Dat deden ze om de gevaarlijke verkeerssituatie aan te kaarten. “Nu de scholen terug gestart zijn, moet de schoolgaande jeugd veilig naar school kunnen", klinkt het.

“Steeds meer mensen maken gebruik van de fiets om zich te verplaatsen, ook de schoolgaande jeugd. De scholen zijn ondertussen gestart en het wordt heel wat drukker op onze wegen. In de afgelopen weken werden we in Vlaanderen helaas geconfronteerd met dodelijke ongevallen waarbij onschuldige fietsers het leven lieten. Wij kaartten het probleem van het toenemende zware vrachtvervoer in de dorpskernen al aan. Vrachtwagens maken gebruik maken van het gemeentelijke wegennet om de files op de E314 te omzeilen”, vertelt Adry Godts, ondervoorzitter Vooruit Holsbeek, die vindt dat de schoolgaande jeugd van Holsbeek niet altijd gebruik kan maken van veilige, afgescheiden fietspaden.

“Oplossingen op korte termijn dringen zich op om gevaarlijke toestanden en slachtoffers te vermijden. Daarom pleiten wij voor de realisatie van een alternatieve fietsroute langs de Wingeweg en de Verhaegenstraat en voorbij de parking van VK Holsbeek richting Rotselaarsebaan. Deze route is een stuk korter en vooral veiliger en eindigt aan het afrittencomplex 21. Langs dit pad in een groene omgeving kan slimme verlichting worden aangebracht die opspringt wanneer fietsers of wandelaars passeren", vindt Godts. Wij vragen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) om zoals bijvoorbeeld in Leuven de verkeerslichten aan te passen en de fietsers voorrang te geven door het groene licht voor hen vroeger te laten opspringen dan dat van het autoverkeer, zodat zij met voorsprong de gevaarlijke oversteek kunnen maken”, geeft Godts nog mee.

Lees meer over