Holsbeek geeft seniorengids uit

holsbeek
Onze maatschappij vergrijst, ook onze Holsbeekse bevolking. Tegen 2030 is maar liefst 25 % van onze bevolking ouder dan 65 jaar. De gemeente Holsbeek vindt het dan ook waardevol om extra aandacht te besteden aan deze doelgroep door de uitgave van een seniorengids.

Veel senioren zijn zeer actief in verenigingen of zetten zich in als vrijwilliger. Deze gids toont het ruime aanbod aan seniorenverenigingen, sport-, educatieve en recreatiemogelijkheden in onze gemeente.

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen

De meeste senioren willen zolang mogelijk thuis blijven wonen, ook als het wat moeilijker wordt. Binnen onze gemeente zijn er tal van diensten actief om de Holsbekenaar hierbij te ondersteunen. Ook als thuis wonen niet langer haalbaar is, bestaan er verschillende woonalternatieven. De seniorengids geeft deze diensten op een overzichtelijke manier weer.

OCMW Holsbeek

Ook de diensten van het OCMW komen aan bod. Wil je graag meer professioneel advies over welke hulp voor jou het meest is aangewezen dan kan je daar terecht. Ook met vragen over tegemoetkomingen en sociale voordelen voor senioren kan je bij het OCMW terecht.

Seniorengids is er ook voor de mantelzorgers

Deze gids is niet alleen voor senioren, maar is ook voor hun mantelzorgers een praktisch hulpmiddel.

De gemeente is ook verheugd dat zovele vrijwilligers zich dagelijks inzetten om van onze dorpen en onze gemeente een ‘sterk’ en ‘warm’ Holsbeek te maken, want het aanbod wordt mee gedragen door deze vrijwilligers!

De seniorengids is op de dienst senioren van de gemeente verkrijgbaar. De seniorengids kan je ook online terugvinden op www.holsbeek.be

De gids kwam tot stand door de samenwerking met de seniorenraad, de gemeentelijke dienst voor senioren, het OCMW en het lokaal dienstencentrum De Sprankel.

gids

Lees meer over